unnamed (1).jpg

Eborol K

Islatma-Yumuşatma Ajanı

Kimyasal Bileşim: Bakterisit içerikli ıslatma-yumuşatma  ajanı
Görünüm: Açık sarı, şeffaf sıvı
pH: 8,0 - 10,0
Seyreltme: Herhangi bir konsantrasyonda ılık ve soğuk suda seyreltilmeden eklenir
Yük: Anyonik

Stabilite:

 • Asitlere, bazlara ve tuzlara karşı dayanıklı

 • Özellikleri:İyi ıslatma özellikleriyle ıslatma işlemini hızlandırır

 • Uzun süre ıslatma işleminde bile bakteri üremesini önler

 • Islatma enzimlerinin çalışmasını etkilemez

Pikle  Deriler   Ön ıslatma             % 0.2 -% 0.3

Kuru  Deriler   Ön ıslatma             % 0.3 -% 0.4 

Islatma                   % 0.2 -% 0.4 

Islatma                   % 0.4 -% 0.8

Neopalin T 106 Islatma-Yumuşatma Ajanı (Hafif yağ dağıtma özellik)

Kimyasal Bileşim: anyonik ve noniyonik yüzey aktif cisimlerinin ve emülsiyonlaştırıcıların karışımı Görünüm: açık - sarı, şeffaf sıvı
pH: 6,0 - 8,0
Seyreltme: herhangi bir konsantrasyonda ılık ve soğuk suda seyreltilmemiş olarak eklenebilir
Yük: anyonik / iyonik olmayan

Stabilite: Olağan tabakhane koşullarında asitlere ve tuzlara karşı son derece kararlı, krom likörlerde kararlı
Özellikleri:

 • Doğal yağı çok etkili bir şekilde emülsifiye eder ve toz, kir ve çıkarılan proteinleri dağıtır.

 • Emülsiyonlar ve dispersiyonlar stabildir ve çökelme beklenmez.

 • Kireçleme kimyasallarının eşit dağılımını etkiler. Bitkisel tabaklanmış deri yüzeyini  temizler ve krom tabaklanmış derilerin ilk yıkaması sırasında nötralizasyondan önce uygulandığında yağ fazlalığını giderir.

 • Tam ve eşit renk tonları elde edilir


Islatma

Sığır derileri                    % 0.15 -% 0.40    Koyun ve keçi derileri     % 0.15 -% 0.40

Kireçlik

Sığır derileri                       % 0.30 -% 0.50                    Koyun ve keçi derileri        % 0.50 -% 0.80

Kireç Giderme

Sığır derileri                    % 0.20 -% 0.40                      Koyun ve keçi derileri     % 0.30 -% 0.50

Wet-Blue Yıkama               % 0.20 -% 0.30

Ebrolin PFE

Protein Dolgu Maddesi

Kimyasal Bileşim: karbonhidrat, protein ve inorganik tuzların bileşimi
Aktif Madde: Yak. %95

Görünüm: Açık sarı toz
pH: 6,0-8,0
Seyreltme: Seyreltilmemiş eklenir.
Stabilite: Asit ve tuzlara karşı dayanıklı.

Çevreye duyarlılık: Tamamen sürdürülebilir bir üründür.
Özellikleri:

 • Cilt ve retiküler tabaka arasındaki derinin gevşek kısımlarını birleştirir.

 • Derinin sıkılığını, gerginliğini ve dolgunluğunu arttırır.

 • Deriye ek reaktif gruplar sağlayarak bağlanmaları arttırır.

 • Dolgun ve hoş tutum sağlar, tavı kuvvetlendirir.

 • Daha iyi budama değerleri verir.

 • Pikle, tabaklama, retenaj ve yağlamadan önce kullanılabilir.Pikle                        1.0 % - 2.0 %                    

Tabaklama              1.0 % - 2.0 %

Krom Retenaj          1.0 % - 2.0 %

Wet-Blue                  2.0 % - 4.0 %

Licrol PS 7

Ana Yağ

Kimyasal Bileşim: Doğal sülfit yağları, sentetik yağ maddeleri ve emülgatörlerin karışımı
Görünüm: Kahverengi viskoz sıvı
Aktif Madde: Yak. %50
pH: 6,0-8,0
Seyreltme: Kombinasyonlarda seyreltmeden önce iyice karıştırılmalıdır. 50°C - 60°C su ile 1:3 oranında seyreltilebilir.
Stabilite: Asit ve tuzlara karşı oldukça dayanıklı, krom banyosunda stabil
Özellikleri:

 • Mükemmel iç yumuşaklığı , iyi ve düzgün boyanabilirlik sağlar.

 • Her çeşit yumuşak, havlı, düzgün ince ciltli deriler için çok amaçlı yağlama maddesi

 • Düzgün ve iç penetrasyon sağlar, hoş waxy tutum, iyi ışık haslığı verir

 • Licrol PS 7 tek başına veya diğer anyonik veya noniyonik yağlama maddeleri ile kullanılabilir.

 • En iyi sonuçlar Licrol SB 154, Licrol SB 124 veya Licrol SLG ile birlikte kullanımında elde edilir. 

 

 


  

Giysilik
Licrol PS 7 %4,0-%6,0

Licrol SB 154 %2,0-%3,0

Döşemelik
Licrol PS 7 %4,0-%6,0

Licrol SB 124 %2,0-%4,0

Licrol SB 114 %3,0-%5,0

Ayakkabı Yüzlük
Licrol PS 7 %2,0-%3,0 Licrol SB 114 %1,0-%2,0 Licrol SLG %3,0-%4,0

Licrol 0598

Ana Yağlama maddesi

Kimyasal Bileşim: Lesitin ile sülfite ve sülfate doğal yağların karışımı
Görünüm: Açık kahverengi yağ
Aktif Madde: Yak. 50
pH: 6,0-8,0
Seyreltme: Kombinasyonlarda seyreltmeden önce iyice karıştırılmalıdır
Stabilite: Asit ve tuzlara karşı oldukça dayanıklı, krom banyosunda kararsız
Özellikleri:

 • Deri lifleriyle mükemmel bir afiniteye sahip olan bir kesitin emülsiyonudur.

 • Her çeşit yumuşak deri ve ayakkabı yüzlük deriler için çok amaçlı yağlama maddesidir.

 • Mekanik işlemlere dayanım için çok iyi yağlama maddesidir.

 • Eşsiz yumuşak tutum, iyi ısı direnci, iyi boyanabilirlik verir.

 • Çeşitli crust  türlerinde kullanılabilen kapsamlı bir yağdır. İ

 • yi yumuşaklık ve aynı zamanda cilt sıkılığı sağlar.

 • Licrol 0598 emülsiyonları düşük penetrasyon gücüne sahiptir, bu nedenle Licrol 0598 sülfite yağlar ile birlikte kullanılmalıdır.

 • Ayakkabı yüzlük deriler için Licrol SB 114, Licrol SB 124 ve Licrol PE ile karıştırılmalıdır.


  

Napa Yüzlük Deri
Licrol SB 114       %3,0-%4,0

Licrol 0598           %2,0-%3,0

Giysilik
Licrol PE           %4,0-%5,0

Licrol 0598        %3,0-%4,0

Döşemelik 
Licrol 0598          %3,0-%4,0

Licrol SB 114       %4,0-%6,0

Licrol SB 114

Semi Sentetik Yağ

Kimyasal Bileşim: Sülfite sentetik yağ ile kombine edilmiş özel doğal yağların karışımı
Görünüm: Sarı yağ
Aktif Madde: Yak. 50
pH: 5,0-7,0
Seyreltme: Kombinasyonlarda seyreltmeden önce iyice karıştırılmalıdır. 50°C - 60°C su ile 1:3 oranında seyreltilebilir.
Stabilite: Asit ve tuzlara karşı oldukça dayanıklı, krom banyosunda stabil. 
Özellikleri:

 • Sıkı cilt, dolgunluk, hafif ağırlık verir.

 • Çok yumuşak deriler, softy booty nappa, koyun giysilik napa, glazed kid ve döşemelik crust deriler için çok amaçlı yağlayıcıdır.

 • Çok yönlü bileşiminden dolayı Licrol SB 114, tüm giysilik ve yumaşak deriler için tek bir yağlayıcı olarak kullanılabilir.

 • İpeksi hoş tutumlu, yumuşak deri sağlar.

 • Licrol SB 114 tek başına veya diğer yağlarla birlikte kullanılabilir.

 • Licrol G662 ve Licrol L ile birlikte kullanıldığında çok yumuşak crust deriler elde edilir.

 • Beyaz crust derilerin depolanması için çok uygundur.

 • Pikle, krom tabaklama, krom retenajda ve retenajda yağ öncesi bir yağ olarak kullanılabilir.


  

Döşemelik
Licrol SB 114           %6,0-%8,0

Licrol PP                  %1,0-%2,0

Licrol PS 7               %3,0-%6,0

Ayakkabılık Napa
Licrol SB 114           %5,0-%8,0

Licrol L                     %2,0-%3,0

Licrol G 662             %3,0-%6,0

Giysilik Napa
Licrol SB 114            %5,0-%8,0

Licrol G 662              %3,0-%5,0

Licrol L                      %2,0-%3,0

Licrol SE                     

Yağlama maddesi  katkısı

Kimyasal Bileşim: Yüksek kaliteli doğal yağların karışımı
Görünüm: Açık sarı yağ

Aktif Madde Yak. 100 %
Asit Değeri: <1
Sabunlaşma Değeri: 180 ± 15
İyot Değeri: 90 ± 10

Seyreltme Değeri: Ürün suda çözünmezdir ve diğer suda çözünür yağlarla birleştirilmelidir
Özellikleri:

 • Cilt direncini ve pürüzsüzlüğünü arttırır, çok iyi ışık haslığı verir.

 • Ham sperm yağı veya paça yağının yerine kullanılabilen mübadele ideal yağlama maddesi.

 • Dolgunluğu arttırır, diğer yağların penetrasyonunu düzenler.

 • Crust derilerin kuvvetli kurutulması için idealdir.

 • Licrol SE ve Licrol K 4'ün kombinasyonu top yağlama olarak  ipeksi parlaklığı geliştirmek için süetlere çok uygundur.


  

Glase
Licrol SE                   % 1,0 -% 2,5

Licrol SB 114            % 2,0 -% 3,0

Yumuşak yüzlük deri
Licrol SE                  % 1,0 -% 2,0

Licrol SB 114           % 4.0 -% 6.0

Licrol L                     % 2,0 -% 3,0

Neopalin E

Solventsiz Yağ giderici

Kimyasal Bileşim: Non-iyonik yüzey aktif maddelerin ve emülgatörlerin karışımı
Görünüm: Renksiz, şeffaf sıvı

Aktif Madde Yak. %95.
pH: 6,0-8,0
Seyreltme: Herhangi bir konsantrasyonda ılık ve soğuk suda seyreltilebilir.
Stabilite: Asit ve tuzlara karşı oldukça dayanıklı, krom banyosunda stabil
Özellikleri:

 • Koyun ve keçi derileri için mükemmel yağ giderme özelliğine sahiptir.

 • Krom tabaklamanın eşit dağılımını ve emilimini sağlar.

 • Boyamanın düzgünlüğünü arttırır. Tüm banyolarda iyi yağ giderme etkisini elde eder.

 • Blöseler gerekli miktarlarda yağ gidericiyle susuz olarak    60-90 dakika boyunca dolaplanır.

 • Çözünmüş ve emülsifiye edilmiş yağ %200-%300 su ile (35°C) uzaklaştırılır.

 • Asit şişmesini önlemek için pikle blöselerin tuzlu su ile yıkanması gerekir.

 


  

Pikle keçi derileri                    % 1,0 -% 3,0

Pikle koyun derileri                 % 2.0 -% 6.0

Pikle inek derisi                      % 1,0 -% 2,0